MatriXcoaching

Een eenvoudige, doeltreffende en snelle manier van coachen, die wordt ingezet bij het oplossen van blokkades, volle en drukke hoofden, leer-, emotionele en mentale problemen, vervelende herinneringen en nare toekomstbeelden.

Ingrid Stoop heeft een coaching techniek ontwikkelt, de MatriXmethode, die kinderen en volwassenen helpt wanneer ze vastlopen en problemen ervaren, omdat een bedachte strategie niet handig is en niet echt meer werkt. MatriXcoaches door haar opgeleid gebruiken deze methode als gesprekstechniek om op een effectieve en snelle manier resultaten te boeken op cognitief niveau.

Iedereen gebruikt een eigen manier, een eigen strategie, om iets te doen en te ervaren. Een eigen strategie hebben we ook bij het leren en het omgaan met emoties. We bedenken een eigen manier om alle informatie op te nemen, te verwerken op te slaan en opnieuw te gebruiken. Dit is voor iedereen uniek, omdat je daarbij je eigen fantasie hebt en je zelf leert je eigen brein te gebruiken. Als deze eigen strategie niet meer werkt of zelfs tegenwerkt, is het van belang dat deze wordt vervangen door een andere eigen strategie die handiger werkt en effectiever is. Het is het bewust worden van je eigen strategie en het ontdekken dat je zelf veranderingen aan kunt brengen daar waar blokkades zitten. Blokkades die ontstaan door belemmeringen, omdat er angst of stress is.

De coaching methode is ook een manier van ordenen om de gecoachte te leren zijn hoofd op te ruimen en zichzelf in zijn eigen kracht te zetten door zijn kwaliteiten en talenten te benutten. Bij mentale, emotionele problemen blijft de MatriXcoach neutraal, omdat je als coach alleen ingaat op de beleving van het verhaal. De gecoachte hoeft inhoudelijk zijn verhaal niet te delen met de coach. Feiten blijven, ze zijn niet te veranderen. De coach helpt om de beleving van de problematiek te vervangen. Deze methode maakt het mogelijk ook mensen te coachen die moeite hebben met het bespreken van hun problemen.

Hoe dan ook, wanneer je vast loopt en problemen ervaart, kunnen MatriXcoaches helpen je inzicht geven in hoe jij de dingen aanpakt. Je wordt geleerd effectief en praktische aan een eigen oplossing te werken door bij leerproblemen je eigen strategie van het eigen leren te optimaliseren en bij emotionele problemen je eigen emotie te neutraliseren, waardoor je onafhankelijk wordt van de coach.

Het is het zelf aanpakken en oplossen van de eigen problemen passend bij de eigen behoeften om weer beter nieuwe informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer te gebruiken. Resultaat is er soms al na één sessie.

Voor meer informatie over de MatriXmethode van Ingrid Stoop kunt u terecht op www.matrixmethodeinstituut.nl of kunt u het E-book Gedachtegoed MatriXmethode zelf lezen.

LogoMMcert

Voor meer informatie over MatriXcoaching bij Remedies of het maken van een afspraak, kunt u vrijblijvend contact opnemen.