Zenstyle

Ziekte en gezondheid is altijd het resultaat van een complex samenspel tussen de biologisch-fysiologische, de sociale-emotionele en psychologische factoren. Het zijn deze factoren die invloed hebben op het ontstaan en onderhouden van gezondheidsproblemen. Al deze factoren spelen een rol tijdens een behandeling met de Shiatsu Zen-style: een holistische behandelmethode. Holistisch wil zeggen “heel de mens” en alles wat invloed op de mens kan hebben zoals levensomstandigheden en werksituatie. Deze methode is geheel gebaseerd op de principes van yin en yang (de krachten van verandering), de 5-elementenleer en het meridianenstelsel.

Door behandeling van de meridianen (onzichtbare kanalen waar de levensenergie door stroomt) worden de inwendige organen, emoties en de psychische gesteldheid positief beïnvloed om harmonie te brengen. Het menselijk lichaam wordt gezien als een eenheid van onderling afhankelijke delen die met elkaar een evenwicht vormen. Elke cel en elk orgaan is verbonden met elk ander deel van het lichaam.

De Zen-style is de therapie bij uitstek om het lichaam op natuurlijke wijze te stimuleren en de verstoorde energiebalans weer op gang of in evenwicht te brengen. Het is dynamisch en heeft een breed bereik doordat het naast aanraking ook diverse manipulatietechnieken gebruikt als drukken, schuddingen en wrijvingen, rekken, strekken en roteren. Als gever gebruik je schuddingen om stuwing te verdrijven. Rotaties en strekkingen vergroten de beweeglijkheid en zijn een voorbereiding op manipulaties. De druk wordt in een rustige, vloeiende beweging uitgeoefend met duimen, handpalmen, vingers, elle bogen, knieën en soms de voeten.

Het wekt een gevoel van diepe ontspanning en welzijn bij de ontvanger op en op een subtiel niveau ondergaat de energie in het lichaam een grote verandering. Het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt aangesproken en in beweging gezet om weer in de eigen kracht te komen. Het geeft nieuwe energie om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Als we de raadselen van het leven eerbiedigen en ervoor zorgen, dat de ontvanger zich van zijn eigen ik bewust wordt, kunnen veel van de klachten spontaan verdwijnen. De ontvanger ervaart veelal een versterking van kwaliteit van leven en probeert op eigen kracht weer actief en gezond te worden.

De Zen-style is goed in te zetten bij fysieke klachten en ervaring leert dat het een prima remedie is bij bij mentale, emotionele problemen. Het helpt je om jezelf weer in contact te brengen met je lichaam. De kracht zit in de verandering en stelt je in staat om meer richting te geven aan je leven.

Ik besteed ook aandacht aan oefeningen die een centrale plaats innemen bij de Shiatsu de zogenaamde “Makko Ho” oefeningen. Blokkades en balansverstoringen in de energiestroom zijn op eigen kracht te corrigeren door regelmatig deze oefeningen rustig en doelbewust uit te voeren.

Effecten van een behandeling en/of oefeningen:

  • Meer balans en harmonie tussen lichaam, geest en ademhaling
  • Verbeterde werking van organen die met de meridianen samenhangen
  • Levenskracht wordt gestimuleerd, het maakt je lichaam sterker
  • Lenigheid neemt snel toe en gezondheid en vitaliteit verbetert merkbaar
  • Helderder denken en creatiever in bedenken van oplossingen en daardoor in staat je eigen leven meer richting te geven.

Een behandeling vindt gekleed plaats op een futon (matras) op de grond. Een gesprek zonder woorden en luisteren met de handen, waarbij de levensenergie het aandachtspunt is.

Voor meer informatie over deze behandeling of het maken van een afspraak, kunt u vrijblijvend contact opnemen.